این پادکست یک مرجع نیست، یک تجربه است.

خلاصه‌ها و نوشته‌ها

در این قسمت خلاصه‌های نوشته شده برای هر قسمت که توسط شنوندگان تهیه شده قرار خواهد گرفت.
همچنین تا حد امکان نوشته‌های تکمیلی که ممکن است به صورت پراکنده در اینترنت وجود داشته باشند نیز در این بخش تجمیع خواهند شد.

در صورتی که شما هم خلاصه‌ای برای یک قسمت تهیه کرده‌اید، خوشحال میشوم با ارسال آن به ایمیل رادیو دال امکان انتشار و اشتراک آن با سایر شنوندگان را فراهم کنید.
آدرس ایمیل رادیو دال: radioDaalPodcast@gmail.com

خلاصه قسمت سفر پشت سفر، با سینا از سوئد

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت:

خلاصه قسمت پدرام از نروژ

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت:

خلاصه قسمت محسن، یک حقوقی از نیویورک

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت:

خلاصه قسمت به من بگو چرا؟ با حامد از ایران

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت:

خلاصه قسمت یاسمین از ایتالیا

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت:

خلاصه قسمت امین، اعظم و مالزی

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت:

خلاصه قسمت پویا و آلمان

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت:

خلاصه قسمت فرناز، مهرداد و کانادا

خلاصه‌ها و نوشته‌ها برای این قسمت: