این پادکست یک مرجع نیست، یک تجربه است.

خلاصه‌ها و نوشته‌ها

در این قسمت خلاصه‌های نوشته شده برای هر قسمت که توسط شنوندگان تهیه شده قرار خواهد گرفت.
همچنین تا حد امکان نوشته‌های تکمیلی که ممکن است به صورت پراکنده در اینترنت وجود داشته باشند نیز در این بخش تجمیع خواهند شد.

در صورتی که شما هم خلاصه‌ای برای یک قسمت تهیه کرده‌اید، خوشحال میشوم با ارسال آن به ایمیل رادیو دال امکان انتشار و اشتراک آن با سایر شنوندگان را فراهم کنید.
آدرس ایمیل رادیو دال: radioDaalPodcast@gmail.com

خلاصه قسمت سفر پشت سفر، با سینا از سوئد

خلاصه قسمت پدرام از نروژ

خلاصه قسمت محسن، یک حقوقی از نیویورک

خلاصه قسمت به من بگو چرا؟ با حامد از ایران

خلاصه قسمت یاسمین از ایتالیا

خلاصه قسمت امین، اعظم و مالزی

خلاصه قسمت پویا و آلمان

خلاصه قسمت فرناز، مهرداد و کانادا